लँडस्केपिंग गवत

 • Landscaping Grass 18mm

  लँडस्केपिंग गवत 18 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 18mm DTEX 7000 DTex(±5%) टाके /M 130 /m (±10%) k.r.5±10% (±5%) वजन ) स्टिचेस m² 13650 m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपीलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन वॉरंटी 1.000 KLY 1.000 KLY %1mg3m²/1000000000 किलो मीटर 2000 किलो मिटर 200000000000 किलो मीटर 2000 किलो मीटर 2000 किलो मीटर 2000 किलो मीटर 2000 मीटर इंच रचना 70%...
 • Landscaping Grass 20mm

  लँडस्केपिंग गवत 20 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 20mm DTEX 7000 DTex(±5%) टाके /M 140 /m (±10%) k.r.0±10% (±10%) वजन ) स्टिचेस m² 14700 m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रॉपिलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन हमी 1.000 KLY %1mg/10% एकूण
 • Landscaping Grass 25mm

  लँडस्केपिंग गवत 25 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 25mm DTEX 9000 DTex(±5%) टाके /M 140 /m (±10%) k.r.5±01/m (±10%) वजन ) स्टिचेस m² 14700 m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपीलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन वॉरंटी 1.000 KLY 1.000 KLY %5mg/5000000000 किलो मीटर 2000 किलो मिटर 2000 किलो मिटर 2000 किलो मिटर 2000 किलो मिटर 2000 किलो मीटर 2000 किलो मिटर 2000 किलो मीटर पर्यंतची हमी इंच रचना 70% ...
 • Landscaping Grass 28mm

  लँडस्केपिंग गवत 28 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 28mm DTEX 7000 DTex(±5%) टाके /M 130 /m (±10%) k.r.±01/m (±10%) वजन ) स्टिचेस m² 13650 m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपीलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन हमी 1.000 KLY 1.000 KLY %1mg/10% एकूण WEIGH
 • Landscaping Grass 30mm

  लँडस्केपिंग गवत 30 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP पाईल उंची 30mm DTEX 12400 DTex(±5%) टाके /M 180/m (±10%) %2r2/m² 9.10% वजन ) स्टिचेस m² 18900m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP क्लॉथ+नॉन विणलेले कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपायलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी 1.000mg2% 1.0003000000000FTY फायनल प्रोडक्ट वॉरंटी² /8 इंच CO...
 • Landscaping Grass 35mm

  लँडस्केपिंग गवत 35 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 35mm DTEX 11200 DTex(±5%) टाके /M 200/m (±10%) %1r2m/g7 %1r² ) स्टिचेस m² 21000m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP क्लॉथ+नॉन विणलेले कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपायलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी फायनल प्रोडक्ट वॉरंटी 1.000mg2% 1.000mg/300000000000 मीटर 2% टोटल उत्पादन वॉरंटी /8 इंच CO...
 • Landscaping Grass 38mm

  लँडस्केपिंग गवत 38 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 38mm DTEX 12000 DTex(±5%) टाके /M 170/m (±10%) k.1r²±10% (±10%) वजन ) स्टिचेस m² 17850m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE डबल पीपी कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रोपीलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन हमी 1.000 KLYGUFTY 1.000 किलो 3 मिटर 1.000 किलोमिटर 1.000 किलोमिटर 2% मिटर 2 मिटर फिल इंच रचना...
 • Landscaping Grass 40mm

  लँडस्केपिंग गवत 40 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 40mm DTEX 11200 DTex(±5%) टाके /M 200/m (±10%) %3m2/g. %3m²/m² WEIGHT ) स्टिचेस m² 21000m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP क्लॉथ+नॉन विणलेल्या कापडाची रचना SBR रचना पॉलीप्रॉपिलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी फायनल प्रोडक्ट वॉरंटी 1.00mg300000000000000000000 मीटर 25% /8 इंच CO...
 • Landscaping Grass 50mm

  लँडस्केपिंग गवत 50 मिमी

  यार्न टफटिंग प्रकार मोनोफिलियामेंट मिक्स गेज “ 3/8 इंच रचना 70% PE+30% PP ढीग उंची 50mm DTEX 10200 DTex(±5%) टाके /M 240/m (±10%) k.1r±10% (±10%) k.m²7 %1r² ) स्टिचेस m² 25200 m² (±10%) प्राथमिक बॅकिंग फिनिशिंग TPYE PP क्लॉथ+नॉन विणलेले कापड रचना SBR रचना पॉलीप्रॉपिलीन प्रकार स्क्रॅपर ऍप्लिकेशन वॉरंटी अंतिम उत्पादन वॉरंटी 1.00mg%1.000m2 टोटल उत्पादन हमी 1.000m²